Benralizumab v léčbě akutního astmatu

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Monoklonální protilátky vstoupily do léčby astmatu již před více než deseti lety prostřednictvím omalizumabu. Nyní byla klinicky testována účinnost monoklonální protilátky proti antiinterleukinovému receptoru 5α benralizumabu v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, ve které bylo ambulantně léčeným nemocným podáváno placebo i. v. (n = 38) nebo benralizumab (0,3 mg/kg či 1,0 mg/kg; n = 72). Oproti placebu benralizumab výrazně snižoval výskyt exacerbací astmatu o 49 % (95% CI: 3,59–1,82; p = 0,01) a počet exacerbací vyžadujících hospitalizaci o 60 % (95% CI: 1,62–0,65; p = 0,02). Současně přitom výrazně snižoval počet eozinofilů v krvi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky