Nesteroidní agonisté glukokortikoidních receptorů v léčbě astmatu?

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Glukokortikoidy jsou dnes stěžejní lékovou skupinou využívanou
v udržovací léčbě bronchiálního astmatu. Aktuálně byla
hodnocena účinnost nové molekuly schopné agonisticky působit
na glukokortikoidních receptorech, přičemž tato látka
(AZD5423) nemá steroidní strukturu ve smyslu ovlivnění alergické
reakce. Šlo o dvojitě zaslepenou studii s překřížením čítající
20 osob s lehkým atopickým astmatem, které po dobu
1 týdne inhalovaly uvedenou látku (75 nebo 300 μg), budesonid
(200 μg) nebo placebo. AZD5423 signifikantně omezovala
pokles FEV1 oproti placebu (pokles o 8,7 % vs. 14 %; p < 0,05)
v pozdní fázi odpovědi v návaznosti na vystavení nemocných
alergenu. Překvapivě rozdíl mezi budesonidem a placebem
nedosáhl statistické významnosti. V časné fázi odpovědi nebyl
zaznamenán účinek u žádné z látek. AZD5423 v obou dávkách
také snižoval počet eozinofilů ve sputu (p < 0,05 vs. placebo)
a snižoval hyperresponzivitu dýchacích cest k alergenu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky