Omalizumab v léčbě kopřivky: studie ASTERIA I

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie, Dermatologie

Souhrn

Studie ASTERIA I byla 40týdenní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie, jež hodnotila účinnost a bezpečnost podkožně podávaného omalizumabu jako doplňkové léčby po dobu 24 týdnů (následně 16 týdnů sledování) u nemocných s chronickou idiopatickou urtikarií a/nebo spontánní urtikarií, kteří byli symptomatičtí i navzdory užívání antihistaminik ve schválených dávkách (n = 319: placebo n = 80; omalizumab 75 mg n = 78; 150 mg n = 80; 300 mg n = 81). Oproti placebu vedlo podávání omalizumabu v uvedených dávkách ve 12. týdnu k výraznému snížení skóre intenzity svědění: –2,96 b. (95% CI: –4,71 až –1,21; p = 0,001), –2,95 b. (95% CI: –4,72 až –1,18; p = 0,001 2) a –5,80 b. (95% CI: –7,49 až –4,10; p < 0,0001). Podávání omalizumabu bylo také provázeno rychlejším dosažením výrazného zmírnění symptomů a vyšším počtem nemocných s dobře kontrolovanými symptomy či s kompletní odpovědí oproti placebu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky