Postavení a účinnost brentuximab vedotinu v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jana Marková
Autoři - působiště: Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom, relaps, brentuximab vedotin, anti-CD30

Souhrn

Léčba Hodgkinova lymfomu (HL) patří mezi největší úspěchy v moderní onkologii. V závislosti na stadiu a rizikových faktorech je vyléčeno 75–95 % všech pacientů. Problémem při léčbě 1. linie zůstávají závažné pozdní následky, které zvyšují morbiditu a mortalitu vyléčených pacientů. Jsou to především kardiotoxicita a sekundární malignity. Pacienti rezistentní vůči 1. linii léčby a/nebo pacienti, u kterých se vyvine relaps HL, mají jen 50% naději na dlouhodobou remisi pomocí záchranné léčby následované vysokodávkovanou chemoterapií s podporou autologních periferních kmenových buněk (autologní transplantace). Dalšími relapsy se jejich životní naděje zmenšuje na minimum, včetně možnosti allogenní transplantace. V postižené uzlině je jen 1 % nádorových buněk (tzv. H/RS buněk – mononukleárních Hodgkinových a polynukleárních buněk Reedové/Sternbergových). H/RS buňky jsou CD30-pozitivní. Obrovským pokrokem v možnosti cílené léčby je ADC (antibody drug conjugate) brentuximab vedotin, který je konjugátem monoklonální protilátky anti-CD30 a cytotoxicky působícího mitotického jedu monomethylu auristatinu E. Uplatňuje se především v léčbě rezistentního a relabujícího HL. Nové, ještě nevyhodnocené studie využívají cílené léčby, zaměřené na H/RS buňky i v 1. linii léčby. BV kombinují s cytostatiky. Jejich cílem je snížit intenzitu chemoterapie, a tím i výskyt pozdních následků léčby, při zachování výborných výsledků klasické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky