Jednoroční a dlouhodobá odpověď na nilotinib a dasatinib u nemocných s CML

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie

Souhrn

Nilotinib i dasatinib jsou inhibitory tyrosinkináz druhé generace, schválené k léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie (CML) v její chronické fázi (CP), přičemž u každého z těchto léků jsou k dispozici data o jeho účinnosti na úrovni velké molekulární odpovědi (MMR). Její dosažení ve 12. měsíci hraje zásadní roli v léčbě, neboť velmi úzce souvisí s dobou přežívání bez progrese (PFS) a tříletým celkovým přežitím (OS). Rychlé dosažení MMR je navíc spojováno i s lepšími hodnotami dalších ukazatelů, jako jsou délka přežívání bez selhání léčby (FFS) a délka přežívání bez příhody (EFS). Přirozeně je zde i korelace s celkovou cytogenetickou odpovědí.

Dosud byly provedeny prakticky pouze studie porovnávající účinnost každé z uvedených látek oproti staršímu imatinibu v rámci dílčích randomizovaných klinických studií. Porovnání terapeutického účinku dasatinibu s nilotinibem tak mohlo být prováděno pouze nepřímo s vědomím mnohdy odlišně zvolené metodiky v jednotlivých porovnáních, což přirozeně neposkytuje stejně validní výsledky, jakých by bylo dosaženo při přímém porovnání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky