Imunitní trombocytopenie v otázkách a odpovědích

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Autoři: MUDr. Eva Konířová 1
MUDr. Libor Červinek 2
Autoři - působiště: 1 Interní klinika – Klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha
2 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno

Souhrn

Existují nějaké záludnosti v rámci diagnostiky ITP, které je nutno neopomenout?

E. Konířová: Za hlavní „záludnost" diagnostiky imunitní trombocytopenie (ITP) lze považovat to, že neexistuje žádné vyšetření, které by bylo zlatým standardem a spolehlivě nám potvrdilo diagnózu. Určení diagnózy ITP se opírá o přítomnost izolované trombocytopenie a vyloučení jiné příčiny (diagnóza per exclusionem). Ve většině případů lze diagnózu ITP stanovit již na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření, krevního obrazu a vyšetření nátěru periferní krve. V první fázi záchytu trombocytopenie je zásadní vyloučit život ohrožující stavy typu trombotické trombocytopenické purpury (TTP), diseminované intravaskulární koagulace (DIC) a dalších. Druhá fáze vyšetřování je zaměřena zejména na vyloučení sekundárních ITP, které tvoří dle literárních údajů cca 20 % a nejčastěji se jedná o ITP asociované s infekčními onemocněními (např. infekce HIV, hepatitidy), jinými autoimunitními onemocněními (např. SLE) a malignitami. Vyloučení sekundární ITP je zásadní, jelikož ITP může být prvním projevem daného onemocnění, a tudíž vést k diagnóze, a také pro odlišné vedení terapie při sekundární ITP s ohledem na základní chorobu. Zejména u pacientů rezistentních vůči terapii bychom měli intenzivně pátrat po jiné příčině trombocytopenie či sekundární ITP.

L. Červinek: V první řadě je u nově příchozího nutno zdůraznit potřebu hodnocení krevního obrazu pod mikroskopem. Toto vyšetření jednak odhalí nepravou trombocytopenii danou shluky trombocytů a jednak může upozornit i na jiné primární onemocnění, například chronickou lymfocytární leukemii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky