Porovnání ruxolitinibu a standardní terapie u polycythaemia vera

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor:

Při léčbě ruxolitinibem, inhibitorem Janusových kináz (JAK) 1 a 2, byl ve studii II. fáze prokázán příznivý klinický účinek u pacientů s polycythaemia vera, což je chronické klonální myeloproliferativní onemocnění charakterizované nárůstem masy erytrocytů. Byla uspořádána otevřená studie III. fáze s cílem posoudit účinnost a bezpečnost ruxolitinibu v porovnání se standardní terapií u nemocných s polycythaemia vera, kteří dostatečně nereagovali na hydroxyureu – nejčastěji používané cytoredukční léčivo 1. linie – nebo ji nesnášeli. Razantní léčba s cílem snížit hematokrit na méně než 45 % vede k poklesu rizika velké trombózy nebo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Cytoredukční terapie je doporučována u pacientů s vysokým rizikem trombózy. Pacienti s rezistencí vůči hydroxyuree přežívají po kratší dobu než jiní pacienti s polycythaemia vera.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky