Účinnost, celkové přežití a bezpečnost terapie ruxolitinibem během tříletého sledování pacientů s myelofibrózou ve studii COMFORT-I

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor:

Myelofibróza (MF) je myeloproliferativní onemocnění s negativitou filadelfského chromosomu, jež se může vyskytovat v podobě primární myelofibrózy (PMF), nebo se může vyvinout na základě progrese polycythaemia vera či esenciální trombocytemie (post-PV či post-ET MF). Mezi hlavní klinické rysy MF patří splenomegalie, cytopenie a omezující příznaky spojené s hyperkatabolickým stavem a se systémovým zánětem. Allogenní transplantace kmenových buněk představuje potenciálně kurativní terapii MF. Tato terapie je ovšem doporučována pouze malému počtu pacientů, neboť je spojena se značnou nemocností a úmrtností.

Ve studii III. fáze s názvem COMFORT-I již bylo zjištěno, že inhibitor Janusových kináz (JAK1/JAK2) ruxolitinib zajišťuje významný ústup splenomegalie i klíčových příznaků a významné zlepšení v ukazatelích kvality života, což bylo u pacientů trpících myelofibrózou s vyšším středním rizikem (intermediate-2) nebo s vysokým rizikem spojeno s prodloužením celkového přežití oproti podávání placeba. Inhibice JAK2 v souladu s očekáváním vyvolává na dávce závislou anemii a trombocytopenii. Většina zmíněných cytopenií se vyskytla během prvních 8–12 týdnů léčby, přičemž šlo o cytopenie zvládnutelné snížením dávek a/nebo transfuzemi erytrocytů.

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky