Pazopanib v léčbě nádorů měkkých tkání

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Nádory měkkých tkání patří mezi vzácná nádorová onemocnění. Jsou výjimečné nízkou incidencí (3–4/100 tisíc/rok1) a histologickou heterogenitou. Mnohdy jsou provázeny nespecifickými zdravotními obtížemi, což způsobuje, že nemoc je často diagnostikována až v pokročilém stadiu. Základem úspěšné léčby je mezioborová spolupráce odborníků v oblasti chirurgie, radiologie, patologie, klinické a radiační onkologie. Koncentrace těchto odborníků ve velkých léčebných centrech je spojena s lepšími léčebnými výsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky