Cetuximab v léčbě stenozujícího adenokarcinomu rekta po chirurgické léčbě

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Milan Kohoutek
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum KNTB, Zlín

Souhrn

Hlubší poznání molekulárních principů celého procesu metastazování, principů buněčné komunikace a přenosu signálů přispělo k rozvoji cílené molekulární biologické léčby, využívající přímého zásahu klíčových cílových struktur nádorové buňky, na rozdíl od konvenční chemoterapie, působící převážně na proliferující buňky. Cílená molekulární léčba je již realitou v klinické praxi v léčbě karcinomu prsu, karcinomu plic, renálního karcinomu a v neposlední řadě karcinomu tlustého střeva a konečníku.

Cetuximab (Erbitux) je monoklonální protilátka typu IgG1. Samotný funguje na jiném principu než standardní neselektivní chemoterapie – cíleně se váže na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Tato vazba následně zabraňuje aktivaci receptoru a následnému vytvoření cesty pro přenos signálu aktivujícího mitotický cyklus. Tímto mechanismem je pak v důsledku omezena invaze nádorových buněk do dalších tkání a šíření nádoru do dalších míst. Asi nejčastěji uváděným nežádoucím vedlejším účinkem cetuximabu jsou kromě možného rizika alergické reakce kožní změny připomínající akné. Patofyziologie kožní toxicity cetuximabu není zcela objasněna. Kožní toxicita ovlivňuje nepříznivě kvalitu života léčených pacientů, je však současně vnímána jako ukazatel reakce na terapii.

U přibližně 5 % pacientů léčených cetuximabem se může vyskytnout závažná hypersenzitivita anafylaktického typu, asi polovina těchto reakcí může být závažná až život ohrožující.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky