Biologická léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Andrea Jurečková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn

Volba optimálního léčebného schématu u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem je v současné době stále komplexnější. Kombinace chemoterapie a biologické léčby umožňuje dosáhnout vyšší míry léčebných odpovědí, prodloužení přežití a příznivého ovlivnění kvality života pacientů. Kromě celkového stavu nemocného a rozsahu onemocnění záleží rozhodnutí o strategii léčby také na přání pacienta. V mnohých případech lze dosáhnout přežití delšího než 30 měsíců.

Dokladem účinnosti kombinovaného léčebného přístupu je prezentovaná kazuistika pacientky, která onemocněla ve věku 56 let pomalu progredujícím diseminovaným kolorektálním karcinomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky