Radium-223 v léčbě pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty předléčeného docetaxelem

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 1
MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. 2
MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.3
Autoři - působiště: 1 Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno
2 Klinika zobrazovacích metod FN u svaté Anny, Brno
3 Urologické oddělení FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Diagnózu karcinom prostaty provází několik nej...:

  • v nejvyšším procentu postihuje nemocné ve věku nad 65 let;
  • nejčastějším místem metastatického postižení jsou kosti;
  • nejnepříjemnějším průvodním jevem kostního postižení je algický syndrom.

Uvádíme případ pacienta, kterého nej... spojená s karcinomem
prostaty postihla.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky