Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Radium-223 je nový lék působící jako zářič α, který se selektivně váže v kostní tkáni v oblastech se zvýšenou metabolickou aktivitou (kostní metastázy). Vyzařuje vysokoenergetické částice α s velmi krátkým průnikem, což vede k lokalizovanému cytotoxickému účinku při minimálním poškození okolní zdravé tkáně (včetně kostní dřeně). Účinnost a bezpečnost radia-223 v porovnání s placebem u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci (CRPC) a symptomatickými kostními metastázami byla prokázána ve studii ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate CAncer patients), která byla unikátní tím, že do ní byli zařazeni jak nemocní předléčení docetaxelem, tak pacienti, u nichž terapie docetaxelem nebyla vhodná nebo kteří tuto léčbu odmítli. Ve studii byl prokázán signifikantní přínos radia-223 z hlediska prodloužení celkového přežití (OS) i doby do výskytu kostní příhody, což vedlo k registraci tohoto léku u nemocných s CRPC se symptomatickými kostními metastázami a bez viscerálních metastáz.

Komentář k subanalýze studie ALSYMPCA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky