Palonosetron v léčbě nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Palonosetron je antagonista serotoninových 5-HT3 receptorů druhé generace, jemuž jsou vlastní antiemetické účinky na centrální (oblast area postrema) i periferní úrovni (n. vagus), přičemž dominantní roli sehrává působení právě na úrovni gastrointestinálního traktu. Oproti starším zástupcům této lékové skupiny disponuje vyšší (až 30krát) afinitou k uvedeným receptorům a výrazně delším biologickým poločasem eliminace. Dle některých zdrojů palonosetron navíc spouští internalizaci cílových receptorů. Z klinického pohledu je významná též účinnost u opožděné nauzey/ zvracení vyvolaných podáváním chemoterapie (CINV).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky