Regorafenib v léčbě pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: kolorektální karcinom, gastrointestinální stromální tumor, regorafenib

Souhrn

Regorafenib je inhibitor tyrosinkinázových domén u celé řady receptorů, který se používal zatím v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Na základě výsledků studie GRID je indikován i pro léčbu pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem s předchozí progresí na imatinibu i sunitinibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky