Talimogen laherparepvec – onkolytická virová léčba s imunoterapeutickým potenciálem

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: T-VEC, onkolytická virová léčba, melanom

Souhrn

Koncepce onkolytické virové terapie je založena na hypotéze, že geneticky upravené viry mohou selektivně destruovat nádorové buňky v lézi, do které byly instalovány, ale současně jsou schopny navodit systémovou imunitní reakci, jež vede k destrukci ostatních nádorových lézí. Takovým geneticky upraveným virem je talimogen laherparepvec (T-VEC), jenž prokázal svoji účinnost v léčbě metastatického melanomu ve studii III. fáze OPTiM, kde významně zvýšil počet trvajících odpovědí DRR na 16,1 % proti 2,1 % (p < 0,0001) v kontrolní skupině a prodloužil medián OS o 4,4 měsíce (HR: 0,79; 95% CI: 0,62–1,00; p = 0,051). Projevy toxicity byly přijatelné a neovlivnily léčbu pacientů. Obdobně příznivých výsledků bylo dosaženo v léčbě skvamózního karcinomu krku – zde jsou zatím k dispozici jen výsledky studií I./II. fáze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky