Sorafenib – nová molekula pro léčbu diferencovaného karcinomu štítné žlázy

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: diferencovaný karcinom štítné žlázy, sorafenib, studie DECISION

Souhrn

Výzkum v oblasti patogeneze karcinomů štítné žlázy vedl ke zvýšení zájmu o vývoj nových cílených léčivých přípravků pro tyto vzácné nádory. Data ze studie DECISION byla podkladem pro schválení sorafenibu jako prvního inhibitoru tyrosinkinázy pro léčbu nemocných s karcinomem refrakterním vůči radioaktivnímu jodu, v indikaci, v níž neexistuje jiná standardní léčba. Profil nežádoucích účinků sorafenibu je známý a zvládnutelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky