Vismodegib v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: bazocelulární karcinom, dráha Hedgehog, vismodegib

Souhrn

Vismodegib je perorálně dostupný inhibitor signální dráhy Hedgehog. Je indikován u pacientů s metastatickým nebo lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, jenž recidivoval po předchozím chirurgickém výkonu nebo nebyl vhodný k chirurgické léčbě ani k radioterapii. Podává se v dávce 150 mg 1x denně. Nežádoucí účinky v registrační studii ERIVANCE se vyskytly u více než 30 % pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky