Účinnost a bezpečnost dlouhodobě působících růstových faktorů myelopoezy (G-CSFs) v prevenci neutropenie indukované chemoterapií v onkologii

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Viktor Maňásek
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín
Klíčová slova: febrilní neutropenie, G-CSF, pegylovaný filgrastim

Souhrn

Febrilní neutropenie je závažná komplikace onkologické léčby, vyžadující prevenci a léčbu. Je-li podáván cytostatický režim s rizikem febrilní neutropenie 20 % a více, je dle EORTC doporučeno profylaktické podání G-CSF od prvního cyklu chemoterapie. V případě podávání chemoterapie se středním rizikem (10–20 %) je doporučeno zvážit další faktory potenciálně zvyšující celkové riziko nad kritických 20 %. V prevenci je pegylovaný filgrastim účinnější než filgrastim. Je možné definovat úzkou skupinu pacientů, u nichž je indikován v primární profylaxi pegylovaný filgrastim. Kritérii pro její určení jsou diagnóza, zvolená protinádorová terapie a přítomnost rizikových faktorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky