Současné postavení pertuzumabu v terapii karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Miloš Holánek
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
Klíčová slova: HER2-pozitivní karcinom prsu, pertuzumab

Souhrn

HER2-pozitivní karcinom prsu je příkladem onemocnění, jež se díky novým možnostem léčby stalo z onemocnění prognosticky nepříznivého onemocněním poměrně dobře a dlouhodobě terapeuticky ovlivnitelným. V současné době je k dispozici v rámci běžné klinické praxe několik léků, které mají za cíl ovlivnění proteinu HER2 a s ním spojených dalších regulačních procesů. Tato léčiva jsou užívána v terapii jak lokalizovaného onemocnění, tak inoperabilního metastatického onemocnění. Výsledkem je snížení četnosti relapsů a dlouhodobá kontrola metastatického onemocnění se signifikantním prodloužením bezpříznakového i celkového přežívání. V našem sdělení se budeme podrobně věnovat monoklonální protilátce pertuzumabu a jeho postavení a úloze v rámci léčby karcinomu prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky