Klinický pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: renální karcinom, terapie, cílená léčba

Souhrn

Standardní systémovou léčbou renálního karcinomu je v současnosti cílená léčba zaměřená na buněčný metabolismus a nádorovou angiogenezi. Uplatňují se v ní dvě třídy léků – inhibitory dráhy VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) a inhibitory mTOR (mammalian target of rapamycin). Cílená léčba ovšem není kurativní a časem u téměř všech nemocných dochází k progresi nádorové choroby. Proto se intenzivně pracuje na nových typech léků, jež budou schopné překonat mechanismy rezistence vůči inhibitorům VEGF a mTOR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky