Možnosti léčby karcinomu prostaty po selhání docetaxelu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
Autoři - působiště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty, abirateron, enzalutamid, cabazitaxel

Souhrn

Kastračně rezistentní karcinom prostaty představuje jednu z největších terapeutických výzev současné uroonkologie. Jedná se o velmi heterogenní stadium onemocnění s rozdílnou prognózou ohledně progrese nebo přežití. Mezi hlavní léčebné modality patří nové hormonální přípravky (abirateron, enzalutamid), chemoterapie (docetaxel, cabazitaxel) a radiofarmakum radium-223. Prognostické známky byly definovány většinou na základě retrospektivních analýz a zahrnují parametry klinické (výkonnostní stav, symptomy), biochemické (hladina hemoglobinu, alkalické fosfatázy a prostatického specifického antigenu) a další (doba trvání odpovědi na primární hormonální léčbu). Očekává se, že v dalších letech bude výzkum prognostických parametrů veden principy personalizované medicíny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky