Bevacizumab v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň
Klíčová slova: ovariální karcinom, chemoterapie, bevacizumab

Souhrn

Karcinom vaječníků představuje gynekologickou malignitu s nejhorší prognózou. Spolehlivá screeningová metoda ke zjištění ovariálních nádorů neexistuje a 75–80 % nemocných je diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění III a IV. Základem kurativní terapie je chirurgický výkon. Za standardní chemoterapii se pro klinické stadium III a IV považuje kombinace paclitaxel + carboplatina. V klinických studiích GOG-0218 a ICON 7 bylo zkoumáno přidání bevacizumabu k této léčbě. Jedná se o léčbu, která je novým standardem u vysoce rizikové skupiny nemocných s ovariálním karcinomem v 1. linii léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky