Lymfedém a kvalita života u déle přežívajících žen s karcinomem prsu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

S cílem zhodnocení progrese, respektive regrese lymfedému stranové horní končetiny a s tím spojené kvality života u žen s karcinomem prsu byla provedena studie porovnávající skupinu žen bez další léčby se ženami, jež v léčbě pokračovaly (n = 140). Mezi oběma skupinami nemocných nebyl zaznamenán významný rozdíl v progresi či regresi lymfedému ani ve kvalitě života. Ženy pokračující v léčbě měly obecně pokročilejší formu onemocnění, a byla jim tedy aplikována intenzivnější chirurgická i onkologická léčba. Měly signifikantně větší objem končetiny v důsledku lymfedému v okamžiku stanovení diagnózy (422 ml. vs. 283 ml; p < 0,001) a stejně tak i při posledním provedeném vyšetření (414 ml vs. 239 ml; p < 0,001). Výsledky této práce poukazují na možnost spontánní regrese lymfedému u žen dále nepokračujících v léčbě, ovšem sami autoři hovoří o potřebě ověření této skutečnosti na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky