Fragmenty nukleární RNA jako biomarker relabujícího melanomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Melanom je nepochybně nejagresivněji rostoucím kožním nádorem, u něhož mortalita i navzdory nově zavedené cílené léčbě dosahuje okolo 20 %. Včasné rozpoznání relapsu onemocnění a efektivní monitorování léčebné odpovědi je proto v terapii této malignity zcela klíčové. Jelikož malé fragmenty nukleární RNA (RNU2-1f) nacházející se v séru se již v minulosti ukázaly být užitečnými biomarkery u gastrointestinálních či gynekologických malignit, aktuálně byl hodnocen jejich diagnostický potenciál i u nemocných s metastazujícím melanomem (n = 33). Dle očekávání byla zjištěna jejich výrazně vyšší hladina u těchto nemocných ve srovnání se zdravými osobami (p < 0,0001) a dle autorů mohou tyto fragmenty sloužit jako velmi užitečný ukazatel v detekci regionálních i vzdálených metastáz s 81% senzitivitou a 100% specificitou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky