Benzopyreny jako látky s významným karcinogenním potenciálem

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Působení nejrůznějších škodlivin přítomných v ovzduší je dlouhodobě dáváno do vztahu s negativním vlivem na lidské zdraví. Mezi nejvíce zkoumané látky v tomto směru patří benzopyreny, které jsou dávány do souvislosti se vznikem nádorového bujení i s jeho progresí. Aktuálně byly sledovány účinky na buňky lidské kůže a plicní epitelové buňky A431 a A549 se zaměřením na Akt kinázu a HIF-1α, tedy proteiny, u nichž je popisována up-regulace v řadě tumorů. Zjištěna byla zvýšená proliferace buněk epitelu i up-regulace obou proteinů, přičemž k nárůstu HIF-1α docházelo dříve než u Akt kinázy. Potvrzuje se tak riziko karcinogenních účinků benzopyrenů, na kterých se dle autorů studie podílejí jak faktory intercelulární, tak i faktory parakrinní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky