Odlišná farmakoterapie nemalobuněčného karcinomu plic u seniorů

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Obecně se předpokládá, že osoby ve vyšším věku s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) dostávají nižší, tedy suboptimální dávku chemoterapie z důvodu nízké compliance a/nebo více vyjádřené toxicity. Zda tomu tak skutečně je, bylo hodnoceno u 245 nemocných, z nichž 107 (43,7 %) bylo starších 70 let. Dle očekávání byla v této skupině nemocných zjišťována vyšší přítomnost komorbidit, častější nekuřáctví a stanovení diagnózy pouze na základě cytologického nálezu. Z hlediska farmakoterapie byla častěji nasazována terapie jedinou účinnou látkou (29,2 % vs. 8 %; p < 0,001) a méně nasazována byla léčba přípravkem na bázi cisplatiny (5,6 % vs. 22,6 %; p < 0,001) i jakékoliv platiny (57,9 % vs. 80,3 %; p < 0,001). Podobně méně často byly indikovány i docetaxel (24,3 % vs. 40,4 %) a bevacizumab (7,5 % vs. 21,3 %), a naopak častěji byl využíván perorální vinorelbin (24,3 % vs. 11,8 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky