Avasimib jako nové chemoterapeutikum

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Častou limitací podávání cytostatické léčby je její toxicita. Nedávno byla publikována zpráva o inovativně cytostaticky působícím avasimibu. Ukázalo se totiž, že cílená blokáda esterifikace cholesterolu v nádorových buňkách prostřednictvím nanočástic obsahujících avasimib, který je účinným inhibitorem cholesterolacyltransferázy- 1 (ACAT-1), je provázena signifikantním poklesem zásob cholesterylesterů v buněčných liniích nádorových buněk prostaty, pankreatu, plic i střeva. Důsledkem je vyšší intracelulární koncentrace volného cholesterolu, což vede k nastartování apoptózy a potlačení proliferace mechanismu působení. Koncentrace účinné látky uvnitř nádorových buněk následně po intravenózním podání je přitom až čtyřikrát vyšší než její koncentrace v plazmě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky