Protonová léčba u nemocných s chordomem a chondrosarkomem

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

S cílem zhodnocení účinnosti pooperačně aplikované protonové léčby u nemocných s chordomem a chondrosarkomem míchy byla provedena restrospektivní analýza terapeutických výsledků u 19 pacientů (13 s chordomem), přičemž nejčastěji prováděný chirurgický výkon byl směřován do oblasti sakrální páteře (u 13 pacientů). Celkem 8 nemocných dostalo časnou adjuvantní léčbu, ostatní pak léčbu záchrannou. Medián radiační dávky byl 70 (56–78) Gy. V rámci celé kohorty bylo dvouleté lokální kontroly onemocnění, přežívání bez relapsu a celkového přežití dosaženo u 58 %, 51,9 % a 93,3 % nemocných. Včasná adjuvantní radioterapie přitom poskytovala signifikantně vyšší dvouletou lokoregionální kontrolu – 80 % vs. 45,5 % (p = 0,024).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky