Optimální léčba ve 2. linii u metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Optimální nasazení cílené léčby u metastazujícího karcinomu ledviny (mRCC) je stále předmětem diskusí, neboť dosud uskutečněné studie zatím přinášejí nejednotné výsledky. V rámci systematického přehledu bylo souborně analyzováno deset studií hodnotících celkové přežití ve 2. linii léčby. Čtyři z nich byly multicentrické a retrospektivní a nebyla mezi nimi prokázána výraznější heterogenita (p = 0,61). Podařilo se prokázat výraznou souvislost mezi druholiniovým nasazením inhibitoru mTOR (> 75 % everolimus) a delším celkovým přežitím ve srovnání s inhibitory VEGF (> 60 %) (HR: 0,82: 95% CI: 0,68–0,98).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky