Inhibice mTOR v léčbě osteosarkomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Osteosarkom patří k nejčastějším primárním kostním tumorům, přičemž i navzdory pokrokům v chemoterapii moderní medicína dosud nedisponuje účinným nástrojem k jeho léčbě. Genetickým vyšetřením genomu a RNA sekvenováním byla zjištěna vysoká četnost mutace v genu TP53 ve všech analyzovaných vzorcích. Autoři současně poukazují na vysokou responsivitu buněčných linií osteosarkomu na terapeutickou inhibici fosfatidylinositol-3 kinázy PI3K/ mTOR, a to jak v experimentech in vitro, tak i v modelech na zvířatech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky