Topotecan, pegylovaný doxorubicin, paclitaxel, trabectedin a gemcitabin u nemocných s pokročilým nebo refrakterním karcinomem ovaria

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Ovariální karcinom se celosvětově řadí k nejvýznamnějším onkologickým onemocněním, spojeným s vysokou mortalitou. Během dvou let dochází k relapsu u 55–75 % žen, které původně příznivě odpověděly na léčbu 1. linie. Diskutována je dnes proto otázka klinické účinnosti různých přístupů. O to se pokusili i autoři recentní metaanalýzy. U nemocných příznivě reagujících na chemoterapii na bázi platiny byl zřejmý prospěch současné léčby pegylovaným doxorubicinem nebo paclitaxelem, což se promítlo do lepšího celkového přežití ve srovnání s monoterapií platinou. Pegylovaný doxorubicin plus platina navíc oproti kombinaci doxorubicinu s paclitaxelem výrazně prodlužoval i přežívání bez progrese (PFS). Příznivý účinek byl nicméně zaznamenán i při podávání doxorubicinu s trabectedinem oproti monoterapii topotecanem, ovšem pouze ve smyslu celkového přežití, nikoliv PFS. U žen nedostatečně reagujících na léčbu platinou nebyl mezi jednotlivými přístupy s ohledem na celkové přežití zaznamenán signifikantní rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky