Ustekinumab v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Zdeněk Antal
Autoři - působiště: Kožní oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha; Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové; Univerzita obrany, Brno
Klíčová slova: psoriáza, psoriatická artritida, ustekinumab, P40, IL-12, IL-23

Souhrn

Psoriáza je jedním z nejrozšířenějších chronických zánětlivých onemocnění a má výrazný vliv na fyzické, psychické i sociální aspekty kvality života jedince. Psoriatická artritida je séronegativní zánětlivá artritida, vyskytující se až u 30 % pacientů s psoriázou. Přítomnost neznámého antigenu způsobuje tvorbu efektorových T-buněk, které infiltrují psoriatické léze. Moderní biologická léčiva se zaměřují na aktivitu T-lymfocytů a cytokinů zodpovědných za zánětlivý charakter tohoto onemocnění. Ustekinumab je monoklonální protilátka namířená proti P40 podjednotce IL-12 a IL-23, čímž blokuje interakci mezi těmito cytokiny a jejich receptory. Ustekinumab představuje významný pokrok v léčbě pacientů se středně závažnou a těžkou psoriázou a pacientů s psoriatickou artropatií, založený na výsledcích klinických studií zaměřených na krátkodobou a dlouhodobou účinnost, bezpečnostní profil a dávkování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky