Everolimus v léčbě pacientky s metastatickým karcinomem prsu – viscerální krize?

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková
Autoři - působiště: Interní Hematologická a Onkologická klinika FN, Brno

Souhrn

Everolimus je v kombinaci s exemestanem indikován k léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu bez symptomatického viscerálního postižení, u nichž došlo k recidivě nebo progresi onemocnění po předchozí léčbě nesteroidním inhibitorem aromatázy. Jeho místo v algoritmu léčby metastatického hormonálně dependentního karcinomu prsu bez amplifikace HER2/neu není stanoveno zcela přesně, nicméně mínění odborné veřejnosti se kloní k užití léčby především u pacientek bez hrozící viscerální krize. Je tomu tak především s ohledem na farmakokinetiku této léčebné kombinace, kde hlavním účinkem everolimu jako inhibitoru mTOR je obnovení hormonální senzitivity nádorových buněk a nástup účinku se počítá na týdny. Uvádíme případ pacientky s rychlou progresí nádoru v průběhu adjuvance, která nesouhlasila se zahájením léčby svého metastatického onemocnění chemoterapií, ale souhlasila s léčbou kombinací. Tato léčba prokázala u této pacientky benefit s dosažením stabilizace nemoci po dobu 10 měsíců a vedla k oddálení potřeby chemoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky