Intenzivní terapie nově vzniklého DM 2. typu s cílem zachování aktivního života u pacienta v produktivním věku

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Jan Vrkoč
Autoři - působiště: Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu bývá díky screeningovému systému v České republice diagnostikován častěji již ve svých raných stadiích. Stále se však setkáváme s případy, kdy do ordinací či nemocnic přicházejí pacienti s výrazně dekompenzovaným nově zjištěným diabetem. Níže uvedená kazuistika prezentuje případ muže v mladším produktivním věku, u něhož kombinací moderních farmakologických prostředků a edukací bylo dosaženo výborného výsledku metabolické kompenzace a tím zachování jeho pracovního zařazení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky