Úspěšná léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
Autoři - působiště: II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, a Subkatedra revmatologie, katedra interních oborů LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Biologická léčba blokátory tumor nekrotizujícího faktoru- α (TNF-α) znamenala zvrat v osudu řady nemocných se závažným průběhem ankylozující spondylitidy (AS). Zatímco v případě revmatoidní artritidy existuje řada chorobu modifikujících léků s jednoznačně prokázaným účinkem, u nemocných s AS jsme odkázáni na nesteroidní antirevmatika a lokální aplikaci kortikosteroidů. Sulfasalazin je účinný pouze u nemocných s periferním kloubním postižením, ale axiální projevy neovlivní. Celkové podání kortikosteroidních přípravků, jakkoli se k němu z nedostatku jiných možností lékař občas uchýlí, nemá prokazatelný dlouhodobější účinek a vzhledem k riziku nežádoucích vedlejších účinků není indikováno.

Blokátory TNF-α zasahují do signalizace spouštějící zánětlivý proces. Rychle zmírňují subjektivní obtíže pacienta, ustupují zánětlivé ukazatele jako CRP, zlepšují se objektivní známky artritidy periferních kloubů, entezitidy, ustupují známky aktivity měřené komplexními parametry, jako jsou BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) nebo ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Vzhledem k ekonomické náročnosti a rizikům nežádoucích vedlejších účinků jsou blokátory TNF indikovány při významně aktivním, progredujícím onemocnění po selhání standardní terapie a po vyloučení kontraindikací biologické léčby.

Největším rizikem terapie blokátory TNF-α je riziko vzplanutí a generalizace infekcí, které imunitní systém řeší vytvořením granulomu kolem funkčního mikroorganismu. V našich zeměpisných šířkách se jedná hlavně o tuberkulózu. Primoinfekce tbc je četnější, než bychom očekávali.3 V naprosté většině případů však se místo primární infekce ohraničí granulomem, a pokud nedojde ke zhroucení imunitních mechanismů, nemohou se mykobakteria uzavřená v granulomu klinicky projevit. Vzniká stav tak zvané latentní tuberkulózy.

Jedním z úkolů TNF-α je vytvoření a udržování celistvosti granulomů. Jestliže jeho účinek zablokujeme podáním protilátky nebo jeho vychytáním v oběhu pomocí cirkulujících receptorů, může dojít k rozpadu granulomu a uvolnění tuberkulózních mykobakterií. Snížená obranyschopnost pak má za důsledek častou generalizaci tuberkulózní infekce. Až 50 % těchto vzplanutí je mimoplicních, což může vést ke ztížení a oddálení diagnózy. Generalizace infekce tbc může mít fatální důsledky.

Z dalších kontraindikací léčby blokátory TNF-α je třeba uvést závažné, zejména opakované infekce, podezření na demyelinizující onemocnění v anamnéze a některé typy nádorů. Kontraindikovány jsou rovněž u nemocných s manifestním srdečním selháváním.

Indikace a kontraindikace léčby ankylozující spondylitidy jsou shrnuty v každoročně upřesňovaných mezinárodních doporučeních. Pro české poměry upřesňují indikaci a kontrolu léčby doporučení České revmatologické společnosti.

V současné době je na trhu řada léků blokujících TNF-α. Jde o hybridní (infliximab) nebo lidské monoklonální protilátky, kompletní molekuly imunoglobulinu (adalimumab, golimumab) nebo jejich části (certolizumab). Alternativou je použití fúzních proteinů s vlastnostmi rozpustného receptoru pro TNF-α (etanercept). Ty se liší nižším účinkem na některé extraartikulární projevy, jako je uveitida, jsou však patrně spojeny s lepším přežitím na léčbě i menším rizikem nežádoucích vedlejších účinků. Golimumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG1-κ proti lidskému TNF-α. Oproti ostatním přípravkům blokujícím TNF-α je výhodným dávkovacím schématem jedna aplikace 50 mg s. c. měsíčně. Účinnost u nemocných s ankylozující spondylitidou byla ověřena v řadě klinických studií, např. GO-RAISE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky