Dlouhodobé přežívání pacienta s generalizovaným renálním karcinomem

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Martin Kupec
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Prezentujeme kazuistiku pacienta, který byl (vesměs
vlastním přičiněním) pro renální karcinom postupně léčen
v několika různých pražských nemocnicích. Nemocný absolvoval
5 operací (1x nefrektomie, 2x revize retroperitonea,
2x resekční výkon na játrech), adjuvantní chemoterapii,
adjuvantní imunochemoterapii, pooperační imunoterapii
a dvě linie cílené léčby, a přesto (nebo právě proto?) od primární
operace přežívá již téměř 20 let a od průkazu diseminace
celých 17 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky