Využití tocilizumabu v subkutánní formě k léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: revmatoidní artritida, tocilizumab, interleukin-6

Souhrn

Revmatoidní artritida je onemocnění postihující klouby a významně nepříznivě ovlivňující pohyb a kvalitu života nemocných. V léčbě se mimo jiné uplatňuje humanizovaná monoklonální protilátka tocilizumab, namířená proti receptoru pro interleukin-6. Ta je nově k dispozici ve formě předplněných injekčních stříkaček, zajišťujících snadnou aplikaci subkutánně, a tedy i dobrou spolupráci nemocných. V článku jsou popsány dosavadní zkušenosti s touto novou lékovou formou v publikovaných klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky