Postavení biologické léčby v terapii časné a středně aktivní revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: biologická léčba, časná revmatoidní artritida, aktivita nemoci, methotrexát

Souhrn

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění, které bez rychlého stanovení diagnózy a včasného zahájení léčby vede k destruktivnímu postižení kloubů a rozvoji funkčního postižení. Lékem první volby je methotrexát, často se podává v kombinaci s glukokortikoidy, někdy také s jinými syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky. Pokud je onemocnění perzistentně aktivní navzdory této léčbě, je doporučeno přidat biologickou léčbu do kombinace. V rámci evropských doporučených postupů by tak biologická léčba mohla být podána i pacientům s časnou revmatoidní artritidou, pokud u nich nedojde po 3 měsících k vůbec žádnému zlepšení po maximální tolerované dávce methotrexátu nebo pokud nebude po 6 měsících konvenční léčby navozena remise nebo nízká aktivita. Některá data ukazují, že časné zahájení léčby methotrexátem a adekvátní optimalizace léčby nevede k promarnění příležitosti nejlepšího možného účinku biologické léčby. U pacientů se středně aktivní revmatoidní artritidou má biologická léčba velmi dobrý účinek. V běžné klinické praxi se však s tímto postupem setkáváme zřídka, protože pro úhradu biologické léčby pacientům se středně aktivní revmatoidní artritidou chybí podpora v regulačních úřadech. Zatím neexistuje mnoho pevných dokladů, že v časné fázi revmatoidní artritidy může být biologická léčba podávána jako tzv. indukční terapie s cílem navodit remisi, tuto léčbu pak vysadit, a udržet stávající klinický stav. U dlouhotrvající formy revmatoidní artritidy dochází v naprosté většině případů po vysazení biologické léčby k relapsu nemoci, proto lze v případech setrvalé remise a nízké aktivity u etablované formy revmatoidní artritidy doporučit vyzkoušet poloviční dávku biologického léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky