Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V terapii pacientů s revmatoidní artritidou (RA) byly zavedeny léky, které umožňují dosažení a udržení remise onemocnění a omezují vznik strukturálního poškození kloubů. Jedním z takových léků je i golimumab, humánní monoklonální protilátka proti TNF-α. Účinnost golimumabu byla prokázána v několika klinických studiích III. fáze, a to jak u nemocných dosud neléčených methotrexátem (studie GO-BEFORE), tak u pacientů, u kterých selhala terapie methotrexátem (studie GO-FORWARD) či jiným inhibitorem TNF-α (studie GO-AFTER). Dosud však není přesně známo, jakým způsobem ovlivňuje podávání golimumabu sérové koncentrace různých cytokinů (TNF-α, IL-6 aj.), a především jaké jsou prediktivní faktory účinnosti golimumabu.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky