Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Paliperidon palmitát (PP) je dlouhodobě působící injekční antipsychotikum, které je schváleno k udržovací léčbě schizofrenie u dospělých pacientů. Jeho účinnost byla prokázána v několika klinických studiích akutní léčby i v dlouhodobých studiích udržovací terapie v prevenci relapsu schizofrenie.

Každý relaps schizofrenie má negativní vliv na dlouhodobé fungování a kvalitu života nemocných, v terapii schizofrenie je proto klíčová časná intervence a prevence relapsů. Dlouhodobě působící antipsychotika napomáhají pacientům se schizofrenií k udržení kontinuální léčby, a tím ke snížení výskytu relapsů, což jim umožňuje návrat k běžným aktivitám (práce, vzdělávání) a k samostatnému životu. To pak má příznivý vliv i na jejich psychické zdraví.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky