Dlouhodobá účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky extenze studie RAPID 1

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Certolizumab pegol je monoklonální protilátka, která neutralizuje TNF-α. Je to Fab fragment humanizované protilátky proti TNF-α, který neobsahuje Fc část. Namísto ní jsou na Fab části navázány dvě molekuly polyethylenglykolu. Tato modifikace prodlužuje biologický poločas. Certolizumab pegol neutralizuje solubilní i membránový TNF, ale nevyvolává aktivaci komplementu ani buňkami nebo protilátkami zprostředkovanou cytotoxicitu či apoptózu aktivovaných imunitních buněk, což je dáno chyběním Fc části.

Chronický průběh revmatoidní artritidy s sebou nese i potřebu dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti léčby. Anti-TNF terapie je velmi důležitou léčebnou možností. Studie RAPID 1 (Rheumatoid Arthritis Prevention of Structural Damage) je dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie v trvání 52 týdnů, která prokázala rychlou a setrvalou účinnost certolizumabu v dávkování 200 mg a 400 mg každý druhý týden v kombinaci s methotrexátem (MTX). Hodnocení se týkalo účinnosti i potlačení rentgenové progrese. Pacienti, kteří ukončili roční sledování, a ti, kteří v 16. týdnu nedosáhli ACR 20, byli zařazeni do otevřené extenze. Nyní jsou k dispozici pětiletá data účinnosti léčby kombinací certolizumab + MTX (1 rok randomizované studie + 4 roky extenze) i data dlouhodobé bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky