Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění, které má značný vliv na kvalitu života pacientů. V poslední době bylo zjištěno, že v patogenezi psoriázy, podobně jako i dalších imunitně zprostředkovaných onemocnění, sehrává klíčovou roli interleukin-17 (IL-17). Jedná se o prozánětlivý cytokin, který je primárním efektorem Th17 lymfocytů, avšak kromě nich je uvolňován i dalšími buňkami nacházejícími se v psoriatických lézích. IL-17 stimuluje keratinocyty k sekreci různých prozánětlivých mediátorů, čímž dochází k aktivaci dalších zánětlivých buněk včetně neutrofilů, Th17 lymfocytů či dendritických buněk, a tím k umocnění zánětlivých procesů. Význam IL-17 byl potvrzen také v klinických studiích, v nichž byly testovány inhibitory IL-17. Jednou z takto působících molekul je i secukinumab, rekombinantní vysoce afinní plně humánní protilátka, která se specificky váže na IL-17 a neutralizuje ho.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky