Imunogenita anti-TNF léků u pacientů s psoriatickou artritidou

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Možnosti léčby psoriatické artritidy v posledních letech zaznamenaly výrazný posun především díky anti-TNF lékům – infliximabu, adalimumabu, etanerceptu a dalším. Zatímco v minulosti bylo užívání těchto léků omezeno přítomností chronických infekcí (latentní tuberkulóza, hepatitida C), v současnosti je jejich podávání při správné indikaci, správně zvolené dávce a při odpovídající chemoprofylaxi (latentní TBC) a sledování aktivity infekce (hepatitida C) možné a bezpečné.

Jakkoliv jsou tyto látky schopny snížit aktivitu onemocnění, jejich účinnost není u některých nemocných dlouhodobě stejná – příčinou může být jejich imunogenita. Zatímco tvorba neutralizačně působících protilátek je typická pro monoklonální protilátky (prevalence 20–40 %), totéž neplatí pro solubilní receptor etanercept. Mnohé studie však poukazují na příznivý vliv methotrexátu, jenž genezi protilátek snižuje. Tato situace platí u idiopatických střevních zánětů, zejména Crohnovy nemoci (prevalence až 61 %) – na tvorbu protilátek má příznivý vliv azathioprin a stejně tak i zmíněný methotrexát. Prevalence přítomnosti protilátek u ankylozující spondyloartritidy je uváděna v rozmezí 25–64 %. Při léčbě psoriázy infliximabem v monoterapii je tvorba antichimerických protilátek uváděna u cca jedné třetiny nemocných, což je přirozeně provázeno snížením účinnosti. Imunogenita anti-TNF léčiv u nemocných s psoriatickou artritidou však nebyla cíleně zjišťována, s výjimkou menší studie (n = 22) prokazující přítomnost protilátek proti adalimumabu v 18 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky