Epigalokatechin-3-galát v léčbě relabující-remitující sclerosis multiplex

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Mezi nejčastější příznaky roztroušené sklerózy (RS) patří svalová slabost a únava. Katechiny obsažené v zeleném čaji, jako je např. epigalokatechin-3-galát (EGCG), jsou přitom známé svojí schopností podporovat energetický metabolismus v klidu i při zátěži. V randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii s překřížením byl proto zjišťován význam jejich podávání u nemocných s RS (n = 18) dosud léčených glatiramer acetátem. EGCG v dávce 600 mg/den nebo placebo byly všem nemocným podávány po dobu 12 týdnů. Oproti užívání placeba byly klidové hodnoty postprandiálního energetického výdeje, stupeň oxidace sacharidů, perfuze tukové tkáně a zásobení glukózou výrazně nižší u mužů, naopak výrazně vyšší u žen. Po aplikaci EGCG byl u mužů patrný posun k výraznější a stabilnější oxidaci sacharidů během cvičení, nikoliv však u žen. Z uvedených pozorování autoři poukazují na význam podávání EGCG u mužů, přičemž zaznamenaný rozdíl jeho účinku mezi oběma pohlavími vysvětlují možným vlivem pohlavních hormonů a odlišnostmi v aktivitě autonomního nervového systému.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky