Význam kyseliny tranexamové u těžce raněných

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Kyselina tranexamová je syntetickým analogem lysinu, jenž je díky svým antifibrinolytickým vlastnostem (inhibice aktivace plazminu z plazminogenu) využíván v prevenci a léčbě krevních ztrát. Význam jejího podávání byl sledován u těžce raněných osob s cílem určit její účinnost u osob v šoku, neboť dříve byl prokázán její příznivý vliv ve smyslu zlepšení přežití u raněných vojáků. V prospektivní studii byly sledovány pouze civilní osoby (n = 160) s těžkým zraněním, v šoku a s rozvinutou koagulopatií. Bohužel se nepotvrdilo, že by kyselina tranexamová byla jakkoliv významně spojena se změnou v přežití oproti kohortě nemocných, kteří nebyli v šoku. Multivariační analýzou však byl prokázán její vliv na pokles rizika multiorgánového selhání (OR: 0,27; 95% CI: 0,10–0,73; p = 0,01) a dále na snížení adjustované celkové mortality u nemocných v šoku (OR: 0,16; 95% CI: 0,03–0,86; p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky