Tardivní dyskineze u osob léčených olanzapinem a klasickými antipsychotiky

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Extrapyramidové nežádoucí účinky jsou stále obávaným vedlejším projevem užívání antipsychotik. Třebaže jejich četnost je u novějších antipsychotik nižší než u starších zástupců, nelze jejich výskyt zcela vyloučit. V této souvislosti byl porovnáván olanzapin (2,5–20 mg/den; n = 150) oproti klasickým antipsychotikům (n = 143; průměrný věk: 78 let; nejčastější diagnóza: demence). 40,6 % nemocných užívajících klasická antipsychotika bylo léčeno haloperidolem. Mezi oběma skupinami nemocných nebyl pozorován rozdíl v době do rozvoje přetrvávající dyskineze. Výskyt případů vztažených na jeden rok a 100 léčených osob byl sice poněkud nižší u olanzapinu (2,7 vs. 6,3), rozdíl nicméně nedosáhl statistické významnosti. Post-hoc provedenou analýzou však byla zjištěna signifikantně nižší pravděpodobnost středně těžké dyskineze přetrvávající jeden měsíc (p = 0,012). U osob iniciálně bez zřejmých extrapyramidových projevů se parkinsonismus vyžadující léčbu výrazně častěji objevil při léčbě klasickými antipsychotiky – 70 % vs. 44 % (p = 0,01); žádný rozdíl nebyl zjištěn v případě akatizie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky