Riziko zlomenin při léčbě statiny

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V poslední době je stále častěji zmiňována možná souvislost mezi výskytem kardiovaskulárních onemocnění a přítomností osteoporózy. Ačkoliv observační studie předpokládají nižší riziko osteoporotických zlomenin při léčbě statiny, data z randomizovaných studií prozatím scházejí. Nedávno byla v tomto směru hodnocena situace u nemocných, kteří se zúčastnili rozsáhlé studie s rosuvastatinem (20 mg 1x denně), známé jako JUPITER, do níž bylo zařazeno 17 802 osob starších než 50 let (muži) či 60 let (ženy) se vstupní hodnotou vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP) nejméně 2 mg/l. V průběhu pětiletého prospektivního sledování bylo zaznamenáno celkem 431 zlomenin, z čehož 221 se vyskytlo v ramenu léčeném rosuvastatinem, zbylé pak při užívání placeba (p = 0,53). Iniciálně vysoká hodnota hs-CRP nebyla provázena vyšším rizikem zlomenin, statiny nicméně stávající riziko nikterak významně neovlivňovaly.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky