Přísun sodíku a aktivita roztroušené sklerózy

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Zvýšený přísun sodíku je velmi často zmiňován především v souvislosti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Nově je však dáván do souvislosti se zvýšením klinické i radiologické aktivity onemocnění u osob s roztroušenou sklerózou (RS). O tom svědčí závěry dvouleté observační studie čítající 70 nemocných s relabující-remitující formou RS. Patofyziologickým podkladem tohoto vztahu je skutečnost, že sůl moduluje diferenciaci lidských i myších Th17 buněk; myši krmené stravou s vysokým obsahem sodíku přitom mívají agresivnější průběh experimentální autoimunitní encefalomyelitidy. V uvedeném souboru nemocných byla zjištěna pozitivní korelace s četností exacerbací – 2,75krát (95% CI: 1,3–5,8) a 3,95krát (95% CI: 1,4–11,2) vyšší riziko u osob se středním (2–4,8 g/den) a vysokým (> 4,8 g/den) příjmem sodíku ve srovnání s osobami s jeho nízkým příjmem (< 2 g/den). Zároveň osoby s vysokým příjmem sodíku měly 3,4krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví nové léze na MR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky