Antagonisté vitaminu K a kognitivní poruchy

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Vitamin K v lidském organismu sehrává celou řadu významných úloh. Mezi jinými je jeho nedostatek dáván do souvislosti s poklesem kognitivních funkcí. S cílem ověřit tento vztah byly v souboru 267 seniorů (průměrný věk 83,4 ± 8,1 let; 56,9 % byly ženy) pravidelně léčených antagonisty vitaminu K hodnoceny kognitivní funkce (MMSE). Skutečně bylo zjištěno, že léčba těmito látkami (pozn.: v ČR jde o warfarin, v zahraničí dále např. o fenprokumon aj.) je provázena mnohem větší pravděpodobností dosažení nižší hodnoty skóre v testu MMSE (p = 0,038); nejvýraznější souvislost byla zaznamenána u fluindionu, v ČR neregistrovaného. Souhrnně bylo užívání antagonistů vitaminu K po adjustaci na nejrůznější proměnné provázeno zhoršením kognitivních funkcí – OR: 17,4 (95% CI: 1,4–224,2; p = 0,028).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky